Michael Hansen

Kunstnerisk leder

Martin Bach Sørensen

Formand og teaterleder Telefon 2064 4925

Sidsel Nygaard Jensen

Kommunikationsansvarlig

Per Hjort Jensen

Markedsføringsansvarlig/grafiker

Ove Nissen

Økonomiansvarlig

Pia Munk

Personaleansvarlig

Jesper W. Jørgensen

Teknisk ansvarlig (herunder sceneansvarlig)

Bjarne Pedersen

Produktionsleder

Karina Thranholm Lyk

Kostumeansvarlig

Martin Ladeby

Suppleant