Michael Hansen

Kunstnerisk leder og sceneinstruktør

Telefon 3172 6160

Martin Bach Sørensen

Teater leder

Telefon 2064 4925

Sidsel Nygaard Jensen

Sceneinstruktør og dramaturg

Telefon 6022 9454

Per Hjort Jensen

Art Director

Telefon 4030 3909

Ove Nissen
Jacob Nissen

Marketing /Medlemsansvarlig